top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Alexandr Jucov expressed his interest in acquiring a stake in the Washington Wizards of the NBA

🇲🇩 în română citiți mai jos

🇷🇺 на русском читайте ниже

Photo 186450524 © Brianbanh | Dreamstime.com


Alexandr Jucov, a leading businessman originally from Moldova and Founder of World Lab Technologies, Inc. has expressed his interest in acquiring a stake in one of Washington D.C.’s main sports franchises, the Washington Wizards of the National Basketball Association.

This acquisition would fulfill Mr. Jucov’s longstanding desire to be actively involved in the sports business and incorporate new technologies and data-based metrics in all aspects of sports management. Mr. Jucov believes that such integration will continue to enhance both team operations as well as the overall fan experience.

World Lab Technologies, Inc, founded by its CEO, Mr. Alexandr V. Jucov, is engaged in funding research and developing new technologies in the rapidly growing areas of Renewable Energy Generation, Energy Storage Solutions, Sustainable Mobility, Logistics and Infrastructure Projects with positive social and regional development impact. The focus is on the collaboration on these technologies between Central and Eastern European countries and research and development centers in the United States and around the world.


 

🇲🇩 în română


Alexandr Jucov, un om de afaceri de succes, originar din Moldova, și fondator al World Lab Technologies, Inc., și-a exprimat interesul de a achiziționa un pachet de acțiuni la una dintre principalele francize sportive din Washington D.C., respectiv la Washington Wizards, membră a Asociației Naționale de Baschet.

Această achiziție ar îndeplini dorința de mai mult timp a domnului Jucov de a fi implicat direct în afacerile din lumea sportului, care a adoptat din ce în ce mai multe noi tehnologii și valori bazate pe date, în toate aspectele managementului sportiv. Domnul Jucov consideră că o astfel de integrare va continua să îmbunătățească atât operațiunile echipei, cât și experiența generală a fanilor.

Corporația World Lab Technologies, Inc. creată de către Președintele său, domnul Alexandr Jucov, un om de afaceri de succes originar din Moldova, este dedicată finanțării cercetărilor și dezvoltării de noi tehnologi în domenii critice și în creștere rapidă în domenii precum producția de energie regenerabilă, soluții de stocare a energiei, proiecte de mobilitate durabilă, logistică și infrastructură cu impact social pozitiv și dezvoltare regională. Accentul se pune pe colaborarea pe aceste tehnologii între țările din Europa Centrală și de Est și centrele de cercetare și dezvoltare din Statele Unite și întreaga lume.


 

🇷🇺 на русском


Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдовы и основатель World Lab Technologies, Inc., выразил заинтересованность в приобретении доли в одной из основных спортивных франшиз Вашингтона, округ Колумбия, Washington Wizards Национальной баскетбольной ассоциации.

Это приобретение удовлетворило бы давнее желание г-на Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе и внедрять новые технологии и показатели на основе данных во все аспекты спортивного менеджмента. Г-н Жуков считает, что такая интеграция продолжит улучшать работу как команды, так и общее впечатление от фанатов.

World Lab Technologies, Inc, основанная ее генеральным директором Александром В. Жуковым, занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих областях производства возобновляемой энергии, решений для хранения энергии, устойчивой мобильности, логистики и инфраструктурных проектов. влияние на социальное и региональное развитие. Основное внимание уделяется сотрудничеству в области этих технологий между странами Центральной и Восточной Европы и центрами исследований и разработок в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

bottom of page