top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Alexandr Jucov's corporation shows interest in acquiring social media app TikTok (en/ro/ru)

🇲🇩 în română citiți mai jos

🇷🇺 на русском читайте ниже
PRESS RELEASE:


World Lab Technologies, Inc. today announces its interest in the acquisition of the US Operations of the social media app TikTok from its parent company, ByteDance Ltd.


The Company would ensure the security of user data and move and manage all private user data from American users to secure data centers within the United States. The potential acquisition is in keeping with the Company’s mission to invest in new technologies with broad social impact that can strengthen sustainable global relationships.

World Lab Technologies, Inc, founded by its CEO, Mr. Alexandr V. Jucov, a leading businessman originally from Moldova, is engaged in funding research and developing new technologies in the rapidly growing areas of Renewable Energy Generation, Energy Storage Solutions, Sustainable Mobility, Logistics and Infrastructure Projects with positive social and regional development impact. The focus is on the collaboration on these technologies between research and development centers from around the world.


 

🇲🇩 în română


Comunicat de presă:


Corporația World Lab Techologies, Inc. își anunță, astăzi, interesul pentru achiziționarea operațiunilor din Statele Unite ale Americii ale aplicației de socializare Tik Tok de la compania sa mamă, ByteDance Ltd.

Corporația va asigura securitatea datelor utilizatorilor, sens în care va muta și administra toate datele private ale utilizatorilor din America în centre de date securizate aflate pe teritoriul Statelor Unite. Potențiala achiziție este în conformitate cu misiunea Corporației, respectiv de a investi în tehnologii noi, cu impact social la scară largă, ce pot consolida relațiile globale sustenabile.

Corporația World Lab Technologies, Inc., creată de Presședintele său, domnul Alexandr Jucov, un om de afaceri de succes originar din Moldova, este dedicată finanțării cercetărilor și dezvoltării de noi tehnologii în domenii critice și în creștere rapidă, în domenii precum producția de energie regenerabilă, soluții de stocare a energiei, proiecte de mobilitate durabilă, logistică și infrastructură cu impact social pozitiv și dezvoltare regională. Accentul se pune pe colaborarea pe aceste tehnologii între centrele de cercetare și dezvoltare din întreaga lume.


 

🇷🇺 на русском


Пресс-релиз

Сегодня World Lab Technologies, Inc. объявляет о своей заинтересованности в приобретении в США приложения для социальных сетей TikTok у своей материнской компании ByteDance Ltd.


Компания будет обеспечивать безопасность пользовательских данных и перемещать и управлять всеми частными пользовательскими данными из Америки. пользователей для защиты центров обработки данных в Соединенных Штатах. Потенциальное приобретение соответствует миссии компании по инвестированию в новые технологии с широким социальным воздействием, которые могут укрепить устойчивые глобальные отношения.

World Lab Technologies, Inc, основанная ее генеральным директором г-ном Александром В. Жуковым, ведущим бизнесменом родом из Молдовы, занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих сферах производства возобновляемой энергии, решений для хранения энергии, устойчивой мобильности. , Логистика и инфраструктурные проекты, оказывающие положительное влияние на социальное и региональное развитие. Основное внимание уделяется сотрудничеству в области этих технологий между центрами исследований и разработок со всего мира.

bottom of page