top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

World Lab Technologies, Inc is interested in acquiring majority stake of Washington Football Team

🇲🇩 în română citiți mai jos

🇷🇺 на русском читайте ниже

Photo: Courtesy Washington Football Team

Alexandr Jucov, a leading businessman originally from Moldova and Founder of World Lab Technologies, Inc. has expressed his interest in acquiring a majority stake in one of Washington D.C.’s main sports franchises, the Washington Football Team of the National Football League.

This acquisition would fulfill Mr. Jucov’s longstanding desire to be actively involved in the sports business.

World Lab Technologies, Inc, founded by its CEO, Mr. Alexandr V. Jucov, is engaged in funding research and developing new technologies in the rapidly growing areas of Renewable Energy Generation, Energy Storage Solutions, Sustainable Mobility, Logistics and Infrastructure Projects with positive social and regional development impact. The focus is on the collaboration on these technologies between Central and Eastern European countries and research and development centers around the world.

 

🇲🇩 în română


Alexandr Jucov, un om de afaceri de succes, originar din Moldova, și fondator al World Lab Technologies, Inc., și-a exprimat interesul de a achiziționa un pachet majoritar de acțiuni la una dintre principalele francize sportive din Washington D.C., respectiv Washington Football Team din Liga Națională de Fotbal.

Această achiziție ar îndeplini dorința de mai mult timp a domnului Jucov de a fi implicat direct în afacerile din lumea sportului.

Corporația World Lab Technologies, Inc. creată de către Președintele său, domnul Alexandr Jucov, un om de afaceri de succes originar din Moldova, este dedicată finanțării cercetărilor și dezvoltării de noi tehnologi în domenii critice și în creștere rapidă în domenii precum producția de energie regenerabilă, soluții de stocare a energiei, proiecte de mobilitate durabilă, logistică și infrastructură cu impact social pozitiv și dezvoltare regională. Accentul se pune pe colaborarea pe aceste tehnologii între țările din Europa Centrală și de Est și centrele de cercetare și dezvoltare din întreaga lume.

 

🇷🇺 на русском


Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдовы и основатель World Lab Technologies, Inc., выразил заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций одной из основных спортивных компаний Вашингтона, округ Колумбия, Вашингтонской Футбольной Команды Национальной Футбольной Лиги.

Это приобретение отвечало бы давнему желанию г-на Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе.

World Lab Technologies, Inc, основанная ее генеральным директором Александром В. Жуковым, занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих областях производства возобновляемой энергии, решений для хранения энергии, устойчивой мобильности, логистики и инфраструктурных проектов. влияние на социальное и региональное развитие. Основное внимание уделяется сотрудничеству в области этих технологий между странами Центральной и Восточной Европы и центрами исследований и разработок по всему миру.


bottom of page