top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

PRESS RELEASE (en/ro/ru): World Lab Technologies announces sale of Senior Notes of USD 20 Billion

🇲🇩 în română citiți mai jos

🇷🇺 на русском читайте ниже


American corporation World Lab Technologies, Inc. today announces the issuance and sale of 5.0% Senior Notes, with total face value of USD 20 Billion, in a Private Placement Offering. The Notes will be issued by the Corporation through a number of top banks and will be available to Accredited Investors.


American corporation World Lab Technologies, Inc. today announces the issuance and sale of 5.0% Senior Notes, with total face value of USD 20 Billion, in a Private Placement Offering. The Notes will be issued by the Corporation through a number of top banks and will be available to Accredited Investors.


Corporation World Lab Technologies, Inc, founded by its CEO, Mr. Alexandr Jucov, a leading businessman originally from Moldova, is engaged in funding research and developing new technologies in the rapidly growing areas of Renewable Energy Generation, Energy Storage Solutions, Sustainable Mobility, Logistics and Infrastructure Projects with positive social and regional development impact.


The focus is on the collaboration on these technologies between Central and Eastern European countries and research and development centers around the world.


 

în română 🇲🇩


Comunicat de presă: World Lab Technologies, Inc. a anunțat astăzi vânzarea de Obligațiuni Senior în valoare de 20 miliarde de dolari SUA.

Corporația americană World Lab Technologies, Inc. a anunțat emiterea și vânzarea a 5% Obligațiuni Senior, cu o valoare totală a emisiunii de 20 miliarde dolari SUA, într-o Ofertă Privată de Plasare. Obligațiunile vor fi emise de către Corporație prin intermediul băncilor de vârf și vor fi disponibile la investitorii acreditați.

Corporația World Lab Technologies, Inc. creată de către Președintele său, domnul Alexandr Jucov, un om de afaceri de succes originar din Moldova, este dedicată finanțării cercetărilor și dezvoltării de noi tehnologi în domenii critice și în creștere rapidă în domenii precum producția de energie regenerabilă, soluții de stocare a energiei, proiecte de mobilitate durabilă, logistică și infrastructură cu impact social pozitiv și dezvoltare regională.

Accentul se pune pe colaborarea pe aceste tehnologii între țările din Europa Centrală și de Est și centrele de cercetare și dezvoltare din întreaga lume.


 

на русском 🇷🇺


ПРЕСС-РЕЛИЗ: World Lab Technologies, Inc. сегодня объявляет о продаже senior notes на сумму 20 миллиардов долларов США.


Американская корпорация World Lab Technologies, Inc. сегодня объявляет о выпуске и продаже 5,0% senior notes общей номинальной стоимостью 20 млрд долларов США в рамках частного размещения. Банкноты будут выпущены компанией через ряд ведущих банков и будут доступны аккредитованным инвесторам.

Корпорация World Lab Technologies, Inc, основанная ее генеральным директором г-ном Александром Жуковым, ведущим бизнесменом родом из Молдовы, занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих областях производства возобновляемой энергии, решений для накопления энергии, устойчивой мобильности, логистики и инфраструктурных проектов с положительным социальным и региональным воздействием на развитие.

Основное внимание уделяется сотрудничеству в области этих технологий между странами Центральной и Восточной Европы и научно-исследовательскими центрами по всему миру.bottom of page